GPS seadmete kasutamine õuesõppel

Antud töö koostamise idee tulenes sellest, et Viimsi Kool sai Tiigrihüppe Sihtasutuse projekti „Innovaatiline kool 2010“ raames koolile 10 GPS-seadet.

Oma projektiga tahame kaasa aidata peamiselt geograafia (aga ka loodusõpetuse) ainekavas olevate õpitulemuste saavutamisele kaasaegse tehnoloogia kaasabil.  Koostatud töölehed on integratiivsed, hõlmates ka loodusõpetuses ja  matemaatikas omandatavaid õpitulemusi.

Töölehed on mõeldud peamiselt VII klassi geograafiateemade „Kaardiõpetus“ ja „Geoloogia“ käsitlemiseks, kuid seal on ka ülesandeid loodusõpetusest ja matemaatikast.

Projekti koostajad: Kersti Ojassalu ja Vilve Roosioks, Viimsi Keskkool